1600x600_framtidens_nyckeltal

Hur säkrar ni er framgång?

Framtidens styrverktyg ligger högt på agendan hos många företag och en ny generation nyckeltal växer fram vid sidan av de klassiska strikt finansiella. Hur ska man manövrera i en omvärld under kraftig förändring? Vilka nyckeltal tittar ert företag på idag? Och vilka ska ni mäta och följa upp på i framtiden?

Jämför era befintliga och framtida nyckeltal gentemot fler än 600 andra företag

Vägen till långsiktig framgång är under kraftig förändring. Samtidigt som omvärlden ställer krav på hållbara affärsmodeller vill aktieägarna ha fortsatt hög avkastning. En stor utmaning, men en ännu större möjlighet för de med bäst förmåga att ställa om.

Konsumenters inflytande blir mer och mer utslagsgivande, klimatprestationerna som krävs av samhället blir allt större och attraktionskraften som arbetsgivare alltmer avgörande. De icke-finansiella prestationerna blir följaktligen väldigt viktiga att följa, förstå och agera på.

Nyckeltalen som definierat vår tids sätt att driva mot lönsamhet behöver kompletteras med fler och i vissa fall helt nya för att säkra framtida konkurrenskraft. Vilka är era framgångsfaktorer? Hur ska ni säkra och följa upp att de tar er mot era mål? Och hur ligger ert företag till när det gäller icke finansiella viktiga nyckeltal?

Välkommen att göra vår nyckeltalsinventering och jämför era nyckeltal med andra företag.

vindsnurra

Hur säkrar ni er framgång?

Tillsammans skapar vi framtiden, nyckeltal för nyckeltal. Välkommen att göra vår nyckeltalsinventering och jämföra era nyckeltal med andra företag.

 

Gå till frågorna

Förutom rent finansiella nyckeltal, som givetvis också är centrala, vilka av följande nyckeltal mäter ni idag? Här avses inte att ni arbetar med det, utan att ni mäter det.

Mäter ni ert koldioxidutsläpp?(Obligatoriskt)
Mäter ni er energianvändning?(Obligatoriskt)
Mäter ni er cirkularitet (återbruk, återvinning)?(Obligatoriskt)
Mäter ni er omsättning från klimatsmarta produkter/tjänster?(Obligatoriskt)
Mäter ni er medarbetarnöjdhet?(Obligatoriskt)
Mäter ni er/gör ni lönekartläggning?(Obligatoriskt)
Mäter ni er sjukfrånvaro/frisknärvaro?(Obligatoriskt)
Mäter ni er personalomsättning?(Obligatoriskt)
Mäter ni er åldersfördelning?(Obligatoriskt)
Mäter ni er kundnöjdhet?(Obligatoriskt)
Mäter ni ledningsgruppens mångfald (ålder, etnicitet, kön, utbildning, kompetens, erfarenhet)?(Obligatoriskt)
Mäter ni styrelsens mångfald (ålder, etnicitet, kön, utbildning, kompetens, erfarenhet)?(Obligatoriskt)
Mäter ni leverantörsuppföljning (affärsetik, fair trade, mänskliga rättigheter, miljö)?(Obligatoriskt)
Vilka fem av dessa icke-finansiella nyckeltal ser du som mest centrala för er framtida framgång?(Obligatoriskt)
Ange ditt svar

Vad stämmer bäst på ditt företag?