1600x500_Möte_leende_förgrund_man

Framtidens Nyckeltal

Framtidens styrverktyg ligger högt på agendan hos många av Sveriges företagare. En ny generation nyckeltal växer fram vid sidan av de klassiska strikt finansiella. Hur ska man manövrera i en omvärld under kraftig förändring? Vilka nyckeltal tittar ditt företag på idag? Och vilka ska ni följa i framtiden? Välkommen till den viktigaste inventeringen någonsin.

Välkommen till Framtidens Nyckeltal

Vägen till långsiktig framgång är under kraftig förändring. Samtidigt som omvärlden ställer krav på hållbara affärsmodeller vill aktieägarna ha fortsatt hög avkastning. En stor utmaning, men en ännu större möjlighet för de med bäst förmåga att ställa om.

Konsumenters inflytande blir mer och mer utslagsgivande, klimatprestationerna som krävs av samhället blir allt större och attraktionskraften som arbetsgivare alltmer avgörande. De icke-finansiella prestationerna blir följaktligen väldigt viktiga att följa, förstå och agera på. 

Nyckeltalen som definierat vår tids sätt att driva mot lönsamhet behöver kompletteras med fler och i vissa fall helt nya för att säkra framtida konkurrenskraft. Vilka är era framgångsfaktorer och hur ska ni säkra och följa upp att de tar er mot era mål? Välkommen att göra vår nyckeltalsinventering, startskottet för att skapa långsiktigt hållbar lönsamhet.

medarbetare sitter i möte med laptop

Vilka nyckeltal säkrar din framtida framgång?

Tillsammans med näringslivet påbörjar vi nu inventeringen av nyckeltalen som styr mot framtidens framgång. Den här enkäten är början på en kartläggning som ger dig mer kunskap om ditt företag, men också om hur det ser ut hos andra företag. Välkommen till den viktigaste inventeringen någonsin.

Förutom rent finansiella nyckeltal, som givetvis också är centrala, vilka av följande nyckeltal mäter ni idag? Här avses inte att ni arbetar med det, utan att ni mäter det.

Mäter ni ert koldioxidutsläpp?(Obligatoriskt)
Mäter ni er energianvändning?(Obligatoriskt)
Mäter ni er cirkularitet (återbruk, återvinning)?(Obligatoriskt)
Mäter ni er omsättning från klimatsmarta produkter/tjänster?(Obligatoriskt)
Mäter ni er medarbetarnöjdhet?(Obligatoriskt)
Mäter ni er/gör ni lönekartläggning?(Obligatoriskt)
Mäter ni er sjukfrånvaro/frisknärvaro?(Obligatoriskt)
Mäter ni er personalomsättning?(Obligatoriskt)
Mäter ni er åldersfördelning?(Obligatoriskt)
Mäter ni er kundnöjdhet?(Obligatoriskt)
Mäter ni ledningsgruppens mångfald (ålder, etnicitet, kön, utbildning, kompetens, erfarenhet)?(Obligatoriskt)
Mäter ni styrelsens mångfald (ålder, etnicitet, kön, utbildning, kompetens, erfarenhet)?(Obligatoriskt)
Mäter ni leverantörsuppföljning (affärsetik, fair trade, mänskliga rättigheter, miljö)?(Obligatoriskt)
Vilka fem av dessa icke-finansiella nyckeltal ser du som mest centrala för er framtida framgång?(Obligatoriskt)
Ange ditt svar

Vad stämmer bäst på ditt företag?